Ordens estrad – en midvinterpoesikväll 27.1 kl. 18

Välkommen att fira fredag med en poesikväll! Kårens festsal är platsen som gäller då barn, unga och vuxna läser egna dikter inför publik 27.1 kl.18!

Lågstadieelever som deltar i Unga Poeters Sällskap samt högstadie- och gymnasielever läser nyskrivna dikter som blivit till under vintern 2022-2023 inom ramen för stadsbibliotekets och Sydkustens ordkonstskolas verksamhet i Åbo.

Vuxna läser dikter som blivit till på egen hand eller under Åbolands litteraturförenings skrivverkstad hösten 2022. Deltagare i DUV:s skrivarverkstäder i Åbo hörs också på estraden.

Under kvällen bjuder vi på varm äppelsaft med tilltugg. Fritt inträde.

Arrangörer för Ordens estrad är Åbo stadsbibliotek, Sydkustens ordkonstskola, Åbolands litteraturförening, Bokens hus samt DUV i Västra Åboland.

ÅLF:s årsmöte 23.3 kl. 18

Vi kan redan nu nämna att ÅLF:s årsmöte hålls den 23.3 kl. 18 på Svenska folkskolans vänners lokal i Åbo. Flera av våra nuvarande styrelsemedlemmar har meddelat att de inte fortsätter i styrelsen, så nya styrelsemedlemmar är hjärtligt välkomna med! Ifall du är intresserad att komma med i styrelsen, men inte har möjlighet att delta i årsmötet, kan du även meddela ditt intresse till undertecknad.

Var med och påverka Åbolands litteraturförenings verksamhet!

Åbolands litteraturförening ordnar mångsidig verksamhet kring litteratur och skrivande. Nu vill vi höra vilka åsikter våra medlemmar har om våra tidigare och framtida evenemang! Vilka evenemang är ni intresserade av att delta i? Hurdana evenemang vill ni se i framtiden? Vad ska vi ta i beaktande när vi planerar vår verksamhet?

Fyll i enkäten på följande webbadress: https://forms.gle/ruwcfC6Tr9aLKDdXA

Fyll i blanketten senast den 28.2. Bland de som svarar lottar vi ut ett presentkort till valfri bokhandel (värde 50€).