Styrelsen 2019 presenterar sig

 

Carmela Johansson (ordförande), född 1983 och bor i Pargas.
Politices magister och dramainstruktör till utbildningen. Har jobbat som journalist
och med olika projekt inom teater och berättande. Jobbar just nu med ett
hantverks- och språkbadsprojekt och har också en del dramaprojekt på gång.
Tycker mycket om att läsa och läser det mesta. Har skrivit ända sedan barndomen och skriver dramatik, prosa och ibland även lite poesi. Har ett par bokprojekt på gång som hon hoppas få klara så småningom.

E-post: carmela.johansson@gmail.com

Eva Costiander-Huldén, född 1957 i en bokhandlarfamilj, bor i Åbo och är fil.mag. i nordisk etnologi. Jobbar som servicechef på Åbo Akademis bibliotek. Har tidigare jobbat bl.a. på Tidningsbokhandeln och Pargas stadsbibliotek, Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, där hon planerade bibliotekariefortbildning, författarträffar och kulturseminarier. Skriver artiklar i facktidskrifter. Studerat bokhistoria vid Lunds universitet och är intresserad av litteraturens villkor och läsandet historia.

Tfn 045-6333416,  e-post: ecostian@abo.fi

Bianca Gräsbeck (viceordförande), f. 1956 och uppvuxen i och ett flertal gånger tillbakaflyttad till Åbo. Konstkritiker & -historiker, översättare. Lätt läsberoende. Medlem i ÅLF genom den årliga skrivkursen som jag deltagit i för att få fart på annat skrivande än det jag gör för brödfödan. Vill jobba för ett växande intresse för och lättare tillgänglighet till ÅLFens evenemang och genom ÅLF underlätta tillgängligheten till finlandssvensk skönlitteratur. 

E-post: blonathan@hotmail.com

Tove Hagström, född 1978 i Pargas. Växte upp i Nagu och är efter ett antal Åbo-år nu 
bosatt i Pargas. Tove har studerat svenska, litteraturvetenskap och pedagogik vid ÅA, är 
modersmålslärare och diplomerad psykodramatiker. Som egen företagare och frilansare 
arbetar Tove med sådant som har att göra med svenska, kommunikation, drama, välmående och berättande. Tove läser (alltid flera böcker på gång) och skriver (bl.a. kolumner i Pargas 
Kungörelser) och vill ge människor chanser till eftertanke och tid att hitta sig själva.

Tove nås på tove@yttra.fi

Emma Kanckos (sekreterare), född 1989, är hemma från Pedersöre och är numera bosatt i Åbo. Hon är doktorand vid engelska språket och litteraturen vid ÅA och har
förutom engelska läst litteraturvetenskap, religionsvetenskap och interkulturell kommunikation till sin magisterexamen. Hon frilansar som översättare, men brinner för att skriva och skriver gärna både poesi och prosa. Emma vann andra pris för sina dikter i Arvid Mörne-tävlingen 2018 och under läsåret 2018-2019 går hon kursen Författarskolan vid Västra Nylands Folkhögskola där hon skriver en roman.

E-post: emmakanckos@hotmail.com
 

Mats Nyman (arkivarie), f. 1984, är Åbobo sedan 2003 då han började studera 
litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, men är faktiskt uppvuxen i Kyrkslätt. Har under och 
efter studietiden sysselsatt sig med diverse ganska kortvariga arbeten och ströjobb. Gör 
nu i stället arbetsprövning på Bokens hus i Åbo, där han känner sig mera hemma än i 
fabrik eller på varvet och hjälper till med att planera och utföra den svenska 
verksamheten. Skriver antingen en novellsvit eller någon annan icke ännu definierad 
variant av prosa med arbetsnamnet "Hobohemia". Intresserad av samarbete mellan 
konstformer, tvärvetenskaplighet, tvärkonstnärlig verksamhet och udda kombinationer som 
det kan leda till.

Tfn 045-6720217, e-post: mats.nyman@elisanet.fi

Magnus Sundman (kassör) f. 1964. Bor i Pargas, läsare och berättare. Hembygdsvän, föreningsaktiv, intresserad av bildning, humanism och kreativ kultur. Arbetat för Åbolands folkhögskola 1992-. Jobbar även som lärare i svenska för finskspråkiga och som timlärare i ekonomi, modersmålet och språk. Har studerat vid ÅA, engelska, tyska och ekonomi. Undervisat i turism och jobbar som guide i Åbolands skärgård, Pargas och Åbo 1989-. Delägare i turismföretaget Pensar Syd. Vän av lyrik, faktahistoria och biografier. Skriver en hel del, men inte skönlitterärt. E-post magsun64@gmail.com
 

Stefan Lindqvist (suppleant), f 1961, DI. Bor och bygger i Houtskär  på somrarna. Människorna harotroliga dimensioner, när det gäller.
E-post: bs.lindqvist@gmail.com

Ia Trapp (suppleant)  f. 1960, fil.mag. bor i Kustö. Har bott och verkat i Nagu och Pargas över 20 år och trivs i skärgården. Tycker om riktiga möten mellan människor. Är intresserad av kommunikation och fascinerad av språkets kraft.  Jobbar bl.a. som berättare och facilitator. Har deltagit i Skrivande Kvinnor (CLL), ÅLFs skrivarkurs och Hangö Sommarunis Skrivarverkstad, Litterärt skapande VII – utbildning i författarskap (CLL). Under arbete en roman. 

Tfn 040-707 22 13,  e-post: ia.trapp1@gmail.com

Johanna Anso Törnroth (suppleant) f.1966. Åboflicka som ödet förde ut till skärgården. Studerade mig tillartenom med föreställningen att bli lärare eller textilkonstnär, men har
sedermera jobbat med mångt och mycket. Har sysslat lite med teater, körsång och varit inblandad i olika föreningar.

Bott i Nagu snart 30 år och arbetar nu bl.a inom eget familjeföretag. Har många år jobbat med barn, sagor och skrivande i olika former. Drog t.ex ordverkstäder i Nagu
under 90-talet, då det begav sig, och har fungerat som sagoberättare i biblioteket där jag berättar både befintliga och egna sagor. Barn kan aldrig få för mycket av sagor och de mår bäst med lite lera mellan tårna. Själv har jag alltid älskat att skriva och nu tack vare ÅLFs skrivkurs börjat göra det mer seriöst. Väntar med spänning på vart det
skall leda.

E-post anso@tornroth.net