STYRELSEN 2017 PRESENTERAR SIG

Eva Costiander-Huldén (ordförande) född 1957 i en bokhandlarfamilj, bor i Åbo och är fil.mag. i nordisk etnologi. Jobbar som servicechef på Åbo Akademis bibliotek. Har tidigare jobbat bl.a. på Tidningsbokhandeln och Pargas stadsbibliotek, Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, där hon planerade bibliotekariefortbildning, författarträffar och kulturseminarier. Skriver artiklar i facktidskrifter.  Studerat bokhistoria vid Lunds universitet och är intresserad av litteraturens villkor och läsandet historia.

Tfn 045-6333416,  e-post: ecostian@abo.fi

Martin Högstrand, född 1978, pianist och musikskribent i Nya Åland, medarbetare i åländska kulturtidskriften PQR. Tilldelades tredje pris i Arvid Mörne-tävlingen 2004. Skymningsland hette debutboken. Studerar i Åbo.

Carmela Johansson född 1983 och bor i Pargas. Politices magister och dramainstruktör till utbildningen. Har jobbat som journalist och med olika projekt inom teater och berättande. Har just återvänt till arbetslivet efter att ha varit mammaledig. Jobbar just nu som projektledare för Finlands öars språkbadsprojekt och har också en del dramaprojekt på gång. Tycker mycket om att läsa och läser det mesta. Har skrivit ända sedan barndomen och skriver dramatik, prosa och ibland även lite poesi. Har ett par bokprojekt på gång som hon hoppas få klara så småningom. 

E-post: carmela.johansson@gmail.com

Amie Nygrén (kassör), bor i Pargas, är f.d. socialkurator, gillar ord och jord och växtlighet, Funnits i ÅLFs styrelse från mitten av 2000-talet till 2010 i olika skepnader. Deltagit i föreningens skrivarseminarier o Medborgarinstitutets skrivarkurser. Har siktet inställt högt och långt. Har två katter Maya (halv spanjorska) o Molly. Humanistisk, debattör, optimistisk, skriver helst på nätterna, tror på att alla kan nånting. Ny sekreterare i ÅLF.

Tfn 045-2582630, e-post amie.nygren@gmail.com

Mai Palmberg  bor i Dalsbruk, född i Åbo 1943. Två år i USA och 41 år i Uppsala, där jag forskade och skrev om Afrika. Sex år var jag förlagsredaktör på Nordiska Afrikainstitutet. Varit kåsör i Ny Tid, kolumnist i Norrskensflamman, nu i Österbottens Tidning. Gjort och skrivit flera böcker, senast Kul Tur i Afrika med Carita Backström. Deltagit i fem ÅLF-skrivarseminarier och tre år i Axxell-kurser i Helsingfors. Skriver nu Jag och världshistorien, en generationshistoria och om Fille, morfar som var terrorist.

E-post: mai.palmberg@gmail.com, tfn 040-5697143

Magnus Sundman, f. 1964. Bor i Pargas, läsare och berättare. Hembygdsvän, föreningsaktiv, intresserad av bildning, humanism och kreativ kultur. Arbetat för Åbolands folkhögskola 1992-. Jobbar även som lärare i svenska för finskspråkiga och som timlärare i ekonomi, modersmålet och språk. Har studerat vid ÅA, engelska, tyska och ekonomi. Undervisat i turism och jobbar som guide i Åbolands skärgård, Pargas och Åbo 1989-. Delägare i turismföretaget Pensar Syd. Vän av lyrik, faktahistoria och biografier. Skriver en hel del, men inte skönlitterärt.

E-post magsun64@gmail.com

Ia Trapp (vice ordförande) f. 1960, fil.mag. bor i Kustö. Har bott och verkat i Nagu och Pargas över 20 år och trivs i skärgården. Tycker om riktiga möten mellan människor. Är intresserad av kommunikation och fascinerad av språkets kraft.  Jobbar bl.a. som berättare och facilitator. Har deltagit i Skrivande Kvinnor (CLL), ÅLFs skrivarkurs och Hangö Sommarunis Skrivarverkstad. På gång Litterärt skapande VII – utbildning i författarskap (CLL). Under arbete en roman. 

Tfn 040-707 22 13,  e-post: ia.trapp@abo.fi

Bianca Gräsbeck (suppleant) f. 1956 och uppvuxen i, ett flertal gånger tillbakaflyttad till Åbo. Konstkritiker & -historiker, översättare. Lätt läsberoende. Medlem i ÅLF genom den årliga skrivkursen som jag deltagit i för att få fart på annat skrivande än det jag gör för brödfödan. Vill jobba för ett växande intresse för och lättare tillgänglighet till ÅLFens evenemang och genom ÅLF underlätta tillgängligheten till finlandssvensk skönlitteratur. 

E-post: blonathan@hotmail.com

Christa Nordlund-Hiltunen (suppleant)  född i Hangö 1980. Bor i Åbo, arbetar till sjöss men siktar vågat på att en dag ha råd att arbeta från mitt eget skrivbord, med mina egna texter. Har deltagit i ett par av föreningens skrivarseminarier samt diverse andra skrivarkurser och går för tillfället Litterärt skapande VII vid CLL.

E-post: christanordlund@hotmail.com

Mats Nyman (suppleant) är fast bosatt i Åbo, född 1984 och läste också rätt så tidigt sin kopia av George Orwells verk. Kandidat i litteraturvetenskap, biämne etnologi. Har jobbat på Utrikesministeriets bibliotek, en kort tid vid Skatteverket och olika slags sommarjobb. Brukar skriva varierande slags inlägg i tidskriften Presens.

Tfn 045-6720217, e-post: mats.nyman@turkulainen.com