Bli medlem i föreningen

Fyll i dina uppgifter och klicka på "Skicka".

Välkommen med i ÅLF!

Medlemsavgiften 2019 är 20 €. För arbetslösa och pensionärer 15 € och för studerande 10,00 €.

Avgiften betalas till konto FI56 6601 0001 0851 58, Åbolands litteraturförening.

Ange 42660  i referensfältet. 

Om medlemsavgiften betalas ur ett annat konto än ditt eget, ber vi att medlemmens namn finns tydligt angiven i kommentarsfältet.

Skriv siffran 2 med bokstäver:

Registerbeskrivning för Åbolands litteraturförening r.f.

FO-nummer 0985194-4

Adress: c/o Carmela Johansson, Airistovägen 329, 21600 Pargas

e-post: carmela.johansson@gmail.com

 

Medlemsregister

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Uppgifter i registret innehåller namn och adresser på betalande medlemmar. Medlemmarnas kontaktuppgifter finns i den form som meddelats, antingen postadress och/eller e-postadress. Registret används bland annat för regelbundet utskick av medlemsbrev.

Uppgifterna är tillgängliga för föreningens ordförande, sekreterare och kassör.

Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte till tredje parter.

Uppgifterna i registret används noggrant och konfidentiellt.

 

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter. Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen.

 

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.