Litteraturstigen - pedagogiskt material för 7-9 och gymnasiet

 

Under hösten har projektledaren Tove Hagström tillsammans med vår styrelsemedlem Lina Hassel utvecklat pedagogiskt material till föreningens litterära karta litteraturstigen.fi.

Länk till det pedagogiska materialet hittar du här.

I ur och skur - Åboland skriver

Redaktör: Mai Palmberg. Utg. 2018. 96 s. Illustrerad.

Nu har den utkommit! ÅLF:s jubileumsskrift med bidrag från författare, skrivkursledare och föreningens medlemmar.

Boken kostar 15 euro +  5 euro porto. 

De som vill beställa boken kan kontakta: Carmela Johansson, carmela.johansson@gmail.com, 040 7047399.

 

 

 

Tidigare publikationer 1981-2012

Kontakta Eva Costiander-Huldén för uppgifter om tillgänglighet!

 

Vågspel. Red. Paul Jansson m.fl. 1981.

Vision och verklighet. Red. Sten-Erik Abrahamsson m.fl. 1985.

Dyningar. Red. Maj-Len Backlund m.fl. 1989.

Renvall, Viola: Under regnbågen. Dikter. 1990.

Nylund, Rolf: Kisningar. Dikter. 1991.

Renvall, Viola: Det hände i Tammerfors. En skolflicka berättar. 1992.

Engblom-Colliander, Stina: Vem tror du att du är? Frågeställningar och tankestreck. 1992.

Granvik, Maja: Minnets sköna skatter. 1992.

Andersson, Tor-Erik: Havsgudens dotter. En världsomsegling. 1992.

Söderholm, Olle: Vandratal och andra dikter. 1993.

Staden. Begrepp, miljö, erfarenhet. Red. Paul Jansson, Ringa Sandelin och Siv Storå. 1994.

Tahvanainen, Sanna: Fostren. 1994.

Tänk om åskan nådde dig. Antologi från åboländska ordverkstäder. Red. Anki Hellberg-Sågfors, Anci Krus och Sanna Tahvanainen. 1996.

Lust och last. Poesi och prosa från Svenskfinland. Utgiven tillsammans med Nylands litteraturförening. 1996.

Du sover inte längre lika länge. Antologi från åboländska ordverkstäder. 1998.

Nordström, Olof: Sjöväga män. Berättelser. 1999.

Goda drömmar och onda. Texter från åboländska ordverkstäder.  Red. Anne Hietanen. 1999.

Dahla, Birgit: Mot målet. En skärgårdsflickas väg. 1999.

I livets ordspegel. Antologi. Red. Ringa Sandelin och Gunilla Jansson. Publicerad av Åbolands litteraturförening tillsammans med Finlands svenska litteraturföreningar. 2000.

Jag flög till början av livet. Texter från åboländska ordverkstäder. Publicerad i samarbete med Sydkustens landskapsförbund r.f.  2001.

Johansson, Göran: 52 veckor kring bryggan. 2001.

Johansson, Göran: Nya kastvindar kring bryggorna.  2002.

Malmström, Mailis: Ennea. 2002.

Åbolands litteraturförening 25 år. Red. Peter Sandström, Gunilla Jansson och Karl-Gustav Laurén. 2002.

Davidsson, Ragnar: Livet på ön. 2003.

Ordflöde. En skrivarantologi. 2004.

Någonstans röster: Antologi. Red. Ann-Helen Berg och Mia Franck. 2007.

Åbolands litteraturförening 30 år. 2007.

Skulle du verkligen vilja vara en mås? Red. Eivor Bäck, Adrian Grönqvist, Ylva Vikström, Jenny Wikström. 2012.