Välkommen till Åbolands Litteraturförening!

Åbolands Litteraturförening-ÅLF erbjuder en plattform för litterära möten i Åbo med omnejd, på Kimitoön och i Pargas stad med omgivande skärgård.

Föreningen är till för alla som är intresserade av litteratur och litterär verksamhet och vill träffa andra med samma intresse (läsare och skribenter). Som medlem har du möjlighet att komma med idéer och önskemål om verksamheten och delta med egna litterära bidrag.

Kanske du har bestämt dig för att börja skriva, ta i tu med texter i skrivbordslådan och utveckla ditt skrivande. Då kan du med fördel delta i våra skrivarkurser. Årets stora skrivarkurs går av stapeln i augusti på Kimitoön.  Mer om våra händelser uppdateras under rubriken evenemang och skrivarkurser

ÅLF erbjuder:

  • Ordcaféer
    • uppläsningar och berättelser
    • kreativt ordskapande 
    • möten med författare 
  • Skrivarkurser
  • Bokcirklar

Som medlem kan du också ansöka om bidrag för lektörsgranskning av manus. Föreningens lektörer är Henrik Jansson och Mia Franck.

Välkommen med i vår pigga förening!

 

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning för Åbolands litteraturförening r.f.

FO-nummer 0985194-4

Adress: c/o Eva Costiander-Huldén, Skolgatan 25 A 3, 20100 Åbo

e-post: ecostian@abo.fi

 

Medlemsregister

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Uppgifter i registret innehåller namn och adresser på betalande medlemmar. Medlemmarnas kontaktuppgifter finns i

den form som meddelats, antingen postadress och/eller e-postadress. Registret används bland annat för regelbundet utskick av medlemsbrev.

Uppgifterna är tillgängliga för föreningens ordförande, sekreterare och kassör.

Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte till tredje parter, utom till Finlands svenska litteraturföreningar r.f., som utger medlemstidningen Presens.

Uppgifterna i registret används noggrant och konfidentiellt.

 

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter. Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen.

 

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.