Välkommen!

ÅLF samlar människor med intresse för litteratur och skrivande i Åbo, Pargas och Kimitoön. Föreningen grundades 1977 och startade sin verksamhet våren 1978. Vi har ca 110 medlemmar.

Föreningen erbjuder

  • möten med litteratur och författare på ordcaféer, bokmässor och andra arenor
  • kurser och seminarier för skrivhugade
  • lektörsgranskning av färdiga manus
  • offentlig uppläsning av texter
  • litterära exkursioner och vandringar

I våra skrivarkurser och -seminarier erbjuder i erfaren och inspirerande ledning för dem som vill vässa eller få igång sitt skrivande. Bland våra kursledare kan nämnas Monika Fagerholm, Hannele Mikaela Taivassalo, Birgitta Boucht, Ann-Christine Snickars, Kjell Westö, Henrik Jansson, Marina Meinander, Henrika Andersson, Åsa Stenvall-Albjerg, Mia Franck.

Varje sommar arrangeras en tredagars skrivarkurs i Åbolands skärgård, turvis i västra och östra Åboland.

ÅLF publicerar antologier där skrivande medlemmar medverkar. 2018 utkom I ur och skur - Åboland skriver. Läs mer under fliken Publikationer.

Som medlem får du

Ålf:s skrivarkurs 2024 - Karaktärer och dialog

Årets skrivarkurs hölls till skillnad från tidigare år redan i juni.

Från fredag 7.6 till söndag 9.6.2024 skrev vi både tillsammans och på egen hand under handledning av Johanna Holmström.

Labbnäs semesterhem på Kimitoön gjorde än en gång ett oförglömligt intryck på våra elva deltagare.

Temat för i år var skapande av karaktärer samt dialog.

Litteraturpromenad i Pargas

Ösregnet gav vika och Ålf:s Litteraturpromenad ordnades i solskensväder. Deltagarna fick lära sig mycket om författare med anknytning till Pargas och höra utdrag ur skönlitterära texter som utspelar sig på precis de platser där vi promenerade. Tack till alla medverkande!

litteraturstigen.fi

Under hösten 2021 lanserades den litterära kartan Litteraturstigen i Åboland. Kartan lyfter fram skönlitterär prosa som utspelar sig på olika platser i Åboland. Bekanta dig med kartan på litteraturstigen.fi
ÅLF har tryckt upp nya fina bokmärken designade av Elias Enkvist. Han är också konstnären bakom den nya omslagsbilden på vår hemsida och Facebook-sida. De nya bokmärkena delas ut under våra evenemang och vid biblioteken runtom i Åboland.

Projektet Författarnas Åboland

Åbolands litteraturförening inledde projektet Författarnas Åboland hösten 2020, vars syfte är att lyfta fram lokala texter, böcker och författarskap. I projektet fokuserar vi på texter som utspelar sig i den åboländska miljön.

Projektet utmynnar i en litterär karta, Litteraturstigen i Åboland. I kartan presenteras ett urval av texter från olika platser i Åboland från skönlitterära romaner. Varje roman presenteras med en kort inspelning av ett textutdrag, som utspelar sig på en plats i Åboland. Tanken är att de valda böckerna lätt ska gå att låna från de lokala biblioteken, om man blir inspirerad att läsa mer.

Lanseringsfesten för Litteraturstigen i Åboland hölls i fullmäktigesalen vid Pargas stadshus torsdagen den 30.9 kl. 17-19. Hela festen strömmades via Pargas Kulturs kanal och kan ses också i efteråt via länken: https://www.youtube.com/watch?v=bODztMUIZHs

Bekanta dig med den litterära kartan på:

Författarnas Åboland är ett samarbete med Sydkustens landskapsförbund och biblioteken i Pargas och på Kimitoön. Projektet finansieras med hjälp av understöd från Svenska folkskolans vänner, Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet, Eugéne, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, William Thurings stiftelse och Kimitoöns kommun.

Mera information:

Projektledare Tove Hagström, tove(at)yttra.fi, 045 895 8689.
Carmela Johansson, Åbolands litteraturförening, carmela.johansson(at)gmail.com, 040-704 7399

Under hösten 2023 har projektledaren Tove Hagström tillsammans med föreningens styrelsemedlem Lina Hassel utvecklat pedagogiskt material till Litteraturstigen som exempelvis lärare i årskurs 7-9 och gymnasier kan använda i klassen. Du hittar det pedagogiska materialet på ÅLF:s webbsida under fliken publikationer.

Vi har även gjort en frågesport som bygger på Litteraturstigens innehåll. Frågesporten i digitalt format hittar ni här.

Frågesporten finns även i pappersform på biblioteken i Pargas, Åbo och Kimito.

De rätta svaren i frågesporten hittas här:

1: X

2: 1

3: 2

4: X

5: X

6: X

7: 2

8: 2

9: 1

10: X

Lektörsgranskning

Föreningen erbjuder lektörsgranskning av skönlitterära manusskript till ett reducerat pris. År 2021 är föreningen lektörsgranskare författaren Peter Sandström.

Vi har vi två deadlines under året för lektörsgranskning. Vårens deadline är 15 april och höstens deadline är 15 oktober. I ansökan ska framgå hur många sidor eller dikter det är frågan om (med fonten Times New Roman storlek 12 och radavståndet 2) samt ett textprov på ett par sidor.

Föreningen beviljar högst fyra lektörgranskningar per år, två på våren och två på hösten. Om föreningen får flera ansökningar, väljer styrelsen ut de skribenter som beviljas lektörsgranskning.

Samma skribent kan beviljas lektörsgranskning av högst två manus under en tid på fem år. Skribenten bör ha varit medlem i ÅLF i minst ett år.

Lektörstjänsten har följande taxa:

Prosa

För 20 – 50 sidor 50 euro, för 50 – 100 sidor 90 euro, över 100 sidor 90 euro + 1 euro/sida.

En prosasida är en A4 sida med font 12 och radavståndet 2  (=1 650 tecken).

Lyrik

1 – 25 dikter 40 euro, 25 – 50 dikter 70 euro. En dikt är en normallång dikt.

Personligt möte med lektören 40 euro.

Den som vill använda sig av lektörstjänsten ska ha betalt medlemsavgiften för de två senaste åren.

Ansökningar för lektörsgranskning skickas till carmela.johansson@gmail.com