Följ också Åbolands litterturförening på Facebook

 

ÅLF har tryckt upp nya fina bokmärken designade av Elias
Enkvist. Han är också konstnären bakom den nya omslagsbilden på vår
hemsida och Facebook-sida. De nya bokmärkena delas ut under våra evenemang och vid biblioteken runtom i Åboland.

Åbolands litteraturförening

 

ÅLF samlar människor med intresse för litteratur och skrivande i Åbo, Pargas och Kimitoön. Föreningen grundades 1977 och startade sin verksamhet våren 1978. Vi har ca 110 medlemmar.

 

Föreningen erbjuder

  • möten med litteratur och författare på ordcaféer, bokmässor och andra arenor
  • kurser och seminarier för skrivhugade
  • lektörsgranskning av färdiga manus
  • offentlig uppläsning av texter
  • litterära exkursioner och vandringar

 

I våra skrivarkurser och -seminarier erbjuder i erfaren och inspirerande ledning för dem som vill vässa eller få igång sitt skrivande. Bland våra kursledare kan nämnas Monika Fagerholm, Mikaela Taivassalo, Birgitta Boucht, Ann-Christine Snickars, Kjell Westö, Henrik Jansson, Marina Meinander, Henrika Andersson, Åsa Stenvall-Albjerg, Mia Franck.

Varje sommar arrangeras en tredagars skrivarkurs i Åbolands skärgård, turvis i västra och östra Åboland.

ÅLF publicerar antologier där skrivande medlemmar medverkar. 2018 utkom I ur och skur - Åboland skriver. Läs mer under fliken Publikationer.

Den här våren utlyser vi SKRIVTÄVLINGEN "Närmare än du anar"
där deltagarna får skriva en fiktiv text om Åboland. Genren är valfri och tävlingen har två klasser, för unga under 18 år och vuxna över 18 år. Dead line för tävlingen är 4.6.2021 och fina priser utlovas. Blev du nyfiken? Läs mer under fliken Evenemang

 

Som medlem får du

 

Projektet Författarnas Åboland

Åbolands litteraturförening har under hösten kommit igång med projektet Författarnas Åboland, vars syfte är att lyfta fram lokala texter, böcker och författarskap. I projektet fokuserar vi på texter som utspelar sig i den åboländska miljön. Exakt hur slutresultatet kommer att se ut vet vi inte ännu, men någon form av digital karta som ger litteraturintresserade möjlighet att lyssna till och läsa utdrag ur texter är vad vi hoppas kunna åstadkomma.

Arbetet inom projektet går delvis ut på att hitta och välja ut texter, och vi vill gärna ha föreningsmedlemmarnas hjälp! Har du tips på någon bok som beskriver en plats i din närhet? Kanske en roman eller berättelse där handlingen utspelar sig på bekanta platser som går att placera in på en karta.

Hör i så fall gärna av dig till projektledare Tove Hagström via mejl (tove(at)yttra.fi eller telefon 045 895 8689.

Tack på förhand!

Projektet Författarnas Åboland målsättning är att lyfta fram författarskap och berättande med anknytning till Åboland genom att utveckla en virtuell litterär karta, inspirera till skrivande, ordna författarbesök till skolor, m.m. Projektet är ett samarbete mellan Åbolands litteraturförening, Sydkustens landskapsförbund och biblioteken i Pargas och Kimitoön. Den nya projektledaren för tiden 1.9.2020-30.9.2021 är Tove Hagström.

Projektet finansieras med hjälp av understöd från Svenska folkskolans vänner, Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet, Eugéne, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, William Thurings stiftelse och Kimitoöns kommun.

Mera information:
Carmela Johansson, Åbolands litteraturförening, carmela.johansson@gmail.com, 040-704 7399
 

 

Lektörsgranskning

Föreningen erbjuder lektörsgranskning av skönlitterära manusskript till ett reducerat pris. År 2020 är föreningen lektörsgranskare författaren Peter Sandström.

Vi har vi två deadlines under året för lektörsgranskning. Vårens deadline är 15 april och höstens deadline är 15 oktober. I ansökan ska framgå hur många sidor eller dikter det är frågan om (med fonten 12 och radavståndet 2) samt ett textprov på ett par sidor.

Föreningen beviljar högst fyra lektörgranskningar per år, två på våren och två på hösten. Om föreningen får flera ansökningar, väljer styrelsen ut de skribenter som beviljas lektörsgranskning.

Samma skribent kan beviljas lektörsgranskning av högst två manus under en tid på fem år. Skribenten bör ha varit medlem i ÅLF i minst ett år.

Lektörstjänsten har följande taxa:

Prosa

För 20 – 50 sidor 50 euro, för 50 – 100 sidor 90 euro, över 100 sidor 90 euro + 1 euro/sida.

En prosasida är en A4 sida med font 12 och radavståndet 2  (=1 650 tecken).

Lyrik

1 – 25 dikter 40 euro, 25 – 50 dikter 70 euro. En dikt är en normallång dikt.

Personligt möte med lektören 40 euro.

Den som vill använda sig av lektörstjänsten ska ha betalt medlemsavgiften för de två senaste åren.

Ansökningar för lektörsgranskning skickas till carmela.johansson@gmail.com